Voor Hart voor Dieren, een magazine voor dierenliefhebbers, schreef Esther Hagen-Plantinga, Europees erkend specialist veterinaire diervoeding (ECVCN), de afgelopen periode diverse columns. Deze colums bevatten telkens veelvoorkomende Feiten & Fabels over diverse onderwerpen in de diervoedingswereld. Dit keer:

Koudgeperste brokken

Kent u dat? U loopt in het park met uw trouwe viervoeter, en u komt daar aan de praat met een andere hondenbezitter. Terloops komt het onderwerp voeding ter sprake, en u vertelt dat u uw hond dagelijks krokante brokken geeft, vindt ie heerlijk. “Geeft u nog krokante brokken? Maar koudgeperste brokken zijn toch veel beter? “Ja”, zo wordt u verteld, “bij krokante brokken is de bereidingstemperatuur veel hoger, waardoor voedingsstoffen veel meer beschadigen. Dus is het beter koudgeperste brokken te geven”. “Daarbij komt”, gaat uw gesprekspartner verder, “dat koudgeperste brokken veel lichter op de maag zijn en beter verteerd worden”.

Als eerste de term “koudgeperst”. Daar is niets kouds aan. Nog steeds worden bij de bereiding van de geperste brokken bereidingstemperaturen bereikt van minimaal 70-80 graden. En ik kan u vertellen als je een pan van 70-80 graden maar lang genoeg aanraakt, u een flinke blaar oploopt. Dus hoezo “koudgeperst”? Dat soort termen is mijns inziens een slinkse manier om mensen het idee te geven dat er nauwelijks verhit wordt, en dat is dus absoluut niet correct.
Qua beschadiging van voedingsstoffen is het ook van belang te beseffen dat de dierlijke grondstoffen voordat ze in de geperste brok worden verwerkt al zijn verhit om er een diermeel van te maken, dat verder verwerkt kan worden. Dus de beschadiging en het verlies aan voedingstoffen vindt al plaats voordat er een brokje van wordt geperst. Onderzoek laat zien dat het dus eigenlijk niets uitmaakt qua beschadiging van voedingsstoffen of je een geperste of krokante brok voert. Daarbij komt dat bij de bereiding van hondenvoeding al rekening wordt gehouden met een verlies aan voedingsstoffen, en deze extra worden toegevoegd, zodat er uiteindelijk voldoende overblijft in de uiteindelijke brok die in de bak van uw hond terecht komt.

Ook wat verteerbaarheid betreft maakt het niets uit of u een geperste of een krokante brok geeft. Ook hier heeft onderzoek laten zien dat de verteerbaarheid van beiden elkaar nauwelijks ontloopt. De geperste brok zou eerder uit elkaar vallen in de maag en dus lichter verteerbaar zijn. Ook dit is niet correct, immers hoe snel of langzaam iets in de maag uiteenvalt zegt niets over hoe goed opneembaar de voedingsstoffen zijn in de darm. Dat heeft met name te maken met de kwaliteit van de grondstoffen die gebruikt wordt, en helaas kun je dat aan de buitenkant van de brok niet aflezen.

 

Esther Hagen Plantinga
Esther Hagen-Plantinga Europees erkend specialst veterinaire diervoeding (ECVCN)