1. Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens.

 1. De volgende informatie heeft betrekking op het verzamelen van persoonsgegevens tijdens het gebruik van deze website.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die persoonlijk aan u gerelateerd kunnen worden, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

 1. U kunt contact opnemen met onze coördinator voor gegevensbescherming (art.4(7)AVG mevr. Roos Benschop. Of via ons postadres met de toevoeging “coördinator voor gegevensbescherming”. Indien nodig zal zij onze externe functionaris gegevensbescherming (Data Protection Officer (DPO)) informeren/inschakelen:

Dr. Volker Wodianka LL.M.
Gecertificeerd functionaris voor gegevensbescherming (Gdd. certificaat, CIMP, CIPP/E)
c/o Wodianka privacy legal GmbH
Dockenhudener Straße 12a 22587
Hamburg kontakt@privacylegal.de

 1. Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de gegevens die u ons verstrekt (uw e-mailadres, uw naam en telefoonnummer indien van toepassing) door ons opgeslagen om uw vraag te beantwoorden. Wanneer opslag niet langer nodig is, verwijderen we de betreffende gegevens of beperken we de verwerking ervan als er wettelijke bewaarplichten van toepassing zijn.
 2. Als we gecontracteerde dienstverleners gebruiken voor onze web gebaseerde diensten, of als we uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen we u gedetailleerd informeren met vermelding van de criteria voor opslagduur.

 

2. Uw rechten.

 1. U heeft de volgende rechten ten opzichte van ons met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:
 • Recht op informatie,
 • Recht op correctie of verwijdering,
 • Recht op beperking van de verwerking,
 • Recht op weigering van verwerking,
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 1. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens bij de AP.

 

3. Verzamelen van persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt.

 1. Als u de website alleen gebruikt voor informatie en u zich niet registreert of informatie naar ons verzendt, verzamelen we alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verstuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u weer te geven en de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen (de wettelijke basis is artikel 6 (1) zin 1 lit. f AVG):
 • IP-adres
 • Datum en tijd van de aanvraag
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus / HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval de website waar het verzoek vandaan komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en de interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.
 1. Naast de hierboven genoemde gegevens worden er cookies op uw pc opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in combinatie met de browser die u gebruikt en waarmee bepaalde informatie wordt verzonden naar onze locatie. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Ze dienen om de aanwezigheid op internet gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken.

 

4. Overige functies en aanbiedingen op onze website.

 1. Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden we verschillende diensten aan die u kunt gebruiken. U moet in dat geval verdere persoonlijke gegevens verstrekken, die die we gebruiken om de betreffende dienst te kunnen leveren en waarop de bovengenoemde principes van gegevensverwerking van toepassing zijn.
 2. Wij maken soms gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Zij zijn zorgvuldig geselecteerd en zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.
 3. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook aan derden doorgeven als we samen met partners deelnemen aan speciale aanbiedingen loterijen, contractafsluiting of soortgelijke diensten samen met partners. Meer informatie hierover als u uw persoonlijke gegevens invoert of in de beschrijving van de aanbieding.
 4. Als onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd, informeren wij u in de beschrijving van het aanbod over de gevolgen hiervan.

 

5. Herroeping of intrekken van toestemming voor de verwerking van uw gegevens.

 1. Als u hebt ingestemd met de verwerking van uw gegevens, kunt u dit te allen tijde herroepen. Nadat u dit aan ons hebt meegedeeld, beïnvloedt de herroeping de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 2. Als wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens baseren op een belangenafweging, kunt u uw toestemming voor de verwerking herroepen. Dit is met name het geval als de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, die altijd door ons wordt geschetst in de daaropvolgende beschrijving van de functies. Bij het uitoefenen van het recht op herroeping vragen we u om de redenen aan te geven waarom we uw persoonlijke gegevens niet zouden mogen verwerken zoals we eerder hebben gedaan. In In het geval van een gerechtvaardigde herroeping, zullen we de situatie onderzoeken en de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen of u op de hoogte brengen van onze beschermingsmaatregelen.
 3. Natuurlijk kunt u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse te allen tijde herroepen.

 

6. Gebruik van plug-ins voor sociale media.

 1. We gebruiken momenteel de volgende koppelingen voor sociale media: Facebook, YouTube, LinkedIn.
 2. Wij hebben geen invloed op de vastgelegde gegevens of de gegevensverwerkingsprocedures, noch kennen wij de volledige omvang van de gegevensverzameling, het doel van de verwerking of de bewaartermijnen.
 3. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de verzamelde gegevens door de gekoppelde aanbieder.
 4. U vindt meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door de aanbieder van de plug-in in en hun verklaringen over gegevensbescherming, uw rechten en de instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen.
 5. Adressen van de respectieve plug-inproviders en URL’s met hun gegevensbeschermingsverklaringen:A -Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
  B – Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.
  Facebook Ireland Limited is een bedrijf dat is geregistreerd onder Iers recht, bedrijfsregistratienummer: 462932
  C – LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

7. Gebruik van Youtube.

Deze website gebruikt de insluitingsfunctie van YouTube om video’s van YouTube te bekijken en af te spelen. Wij gebruiken de geavanceerde privacy modus, die volgens de leverancier niet begint met het opslaan van informatie totdat de video wordt afgespeeld. Op het moment dat de ingesloten video begint te spelen, gebruikt YouTube cookies om informatie te verzamelen over het gedrag van de gebruiker. Volgens YouTube gaat het hierbij om het vastleggen van videostatistieken, het verbeteren van de bruikbaarheid en het voorkomen van misbruik. Ongeacht hoe de ingesloten video wordt afgespeeld, zal elk bezoek aan deze site verbinding maken met het Double Click Google-netwerk, wat kan leiden tot verdere gegevensverwerking zonder dat we daar enige invloed op hebben.