We krijgen bij Energique vaak de vraag: “Zou de voeding van mijn hond niet moeten lijken op wat een wolf eet?” Ons antwoord luidt dan: “een hond is absoluut geen wolf!” De vergelijking zou eigenlijk niet gemaakt moeten worden. De specifieke behoeften van de hond zijn op vele punten veranderd ten opzichte van de behoeften van de wolf.

Gezamenlijke voorouder

Het klopt dat onze huishonden en de hedendaagse wolven afstammen van dezelfde voorouder en dat ze veel gelijkenissen vertonen. Het DNA van de wolf en de hond komt voor ongeveer 99,8% overeen. Dat is voor veel mensen een reden om aan te nemen dat wat voor een wolf goed is, dus ook goed is voor een hond. Maar als je dan bedenkt dat wij mensen net zo veel DNA-overeenkomsten met apen hebben, dan geeft dat wel te denken. Doordat honden al eeuwen met mensen samenleven, zijn er veranderingen opgetreden in hun DNA. Die wijzigingen zijn wetenschappelijk aangetoond in de genen van de verschillende rassen. Afhankelijk van waar ter wereld de hondenrassen ontstonden, zijn er zelfs verschillen gevonden. Hondenrassen die bij nomaden zijn ontstaan, zoals bijvoorbeeld de Inuit, zijn net weer wat anders dan hun neefjes die in streken zijn ontstaan waar mensen landbouw bedreven. We vinden het allemaal heel normaal dat het gedrag van honden niet langer gelijk is aan hoe wolven zich gedragen. Honden begrijpen en lezen mensen veel beter dan wolven. Gelukkig maar,….

Door evolutie aangepast

Het is dan ook niet zo raar om ook in de spijsvertering van onze hond duidelijke verschillen te vinden ten opzichte van de moderne wolf. Het spijsverteringsstelsel van onze moderne hond heeft zich aangepast aan een koolhydraatrijker dieet. Immers door het samenleven met de mens ging de hond zich voeden met de koolhydraatrijkere resten van de voeding van de mens. Honden kunnen granen en groenten daarom veel beter verteren zolang deze van goede kwaliteit en ontsloten zijn. Ontsloten wil zeggen, dat de groenten en granen zodanig bewerkt zijn dat ze verteerd kunnen worden in het maag-darmkanaal. Daar is vaak een mechanische bewerking voor nodig (bv. kneuzen/malen), dan wel een hitte bewerking (bv. koken/stomen). Zonder deze bewerking kunnen de groenten en granen minder goed verteerd worden.

Lang en gezond leven

Wolven die in het wild leven eten wat er voor handen is. Het doel is dat ze overleven en zich voortplanten, om daarna plaats te maken voor een nieuwe generatie. Het doel is dus niet dat ze zo oud mogelijk worden. Het gaat om het voortbestaan van de soort en niet om de levensduur van de individuele wolf. Onze honden gunnen we echter een lang en gezond leven. Daarbij is een ondersteunende voeding van groot belang. Als onze honden tekorten oplopen of veel te veel van een bepaalde stof binnen krijgen, kan dit op langere termijn ongezond zijn. Door jarenlang onderzoek hebben wetenschappers een goed beeld gekregen van de effecten van voeding en voedingsstoffen op de gezondheid van de hond en welke behoeften het dier heeft. Dit alles met als doel het dier zo lang mogelijk gezond te houden. Daarom maken wij bij Energique maaltijden die gebaseerd zijn op die laatste wetenschappelijke inzichten.

 

Wetenschap helpt ons

Zoals je inmiddels begrijpt, is een complete voeding maken nog niet zo eenvoudig. Energique maaltijden bestaan daarom niet alleen uit vlees. Vraag je je af waarom een specifiek ingrediënt in onze voeding zit en wil je een wetenschappelijke onderbouwing? We beantwoorden je vraag! Klik hier voor een overzicht van ingrediënten die in onze maaltijden zitten en lees waarom we ze toevoegen.

Nog vragen? We helpen je graag!